แนวทางคิดเลขปริมาณของทะเบียนสวยไม่ยากในบทความนี้มีบอกเรื่องประกอบทั้งหมด

แนะนำกลยุทธ์การเลือกซื้อทะเบียนสวย แบบง่ายๆช่วยเหลือให้คุณน้าตรงนั้นเลือกทะเบียนสวยได้แน่นอนกับตัวคุณน้ามากที่สุดเราเองค่ะมีกลยุทธ์+บทความมากมายที่เกี่ยวทะเบียนสวยให้คุณน้าได้อ่าน เช่นบทความ อักษรทะเบียนที่ควรย้วย ปกติอักษรทะเบียนที่ควรย้วยมีต่อแต้มหลายในการคิดเลข แต่าเราก็มีวิถีทางคิดเลขอักษรทะเบียนสวยมาแนะนำคุณน้าก็หมายถึง

ทะเบียนสวยวิธีการเหตุฉะนี้ครับผม
ให้ทำการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหมวดหมู่ตัวอักขระ 2 ตัวหน้า แล้วไปเอามาบวกกับหมายเลข 4 ตัวหลัง

2. ต่อมาเมื่อได้จำนวนรวมแล้วไป ดูความหมายตามหลักเลขศาสตร์

ควรให้ทางหมวดหมู่ตัวอักษรตัวอักขระโชคร้ายและเลขโชคร้าย ไม่ควรมีในทะเบียนรถสวย

ทะเบียนสวยเทคนิคสำคัญหมายถึง แม้หลีกเลี่ยงตัวอักษรโชคร้ายและเลขโชคร้ายไม่ได้ ไม่ควรให้เลขโชคร้ายวันเกิดเป็นเลขตัวท้ายที่สุดในทะเบียนรถสวย
พลังแห่งตัวอักษร ให้ใช้คิดเลขเหตุฉะนี้  ก ด ถ ท ภ ฤ = 1  /  ข บ ป ง ช = 2 /  ต ฑ ฒ ฆ = 3 /  ค ธ ร ญ ษ = 4  / ฉ ที่ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5  / จ ล ว อ = 6 / ซ ศ ส = 7 / ย ผ ฝ พ ฟ = 7  / ฏ ฐ = 9
ผลรวมหมายเลขที่ให้คุณน้า ระดับดีมาก หมายถึง 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65  เลขจำนวนรวมที่ให้แกนั้นแหละระดับดี ดังเช่น 20, 32, 40, 44, 69, 79
เลขและอักษรโชคร้ายที่ควรย้วยตามวันเกิด ในทะเบียนรถสวย

เกิดเวลากลางวันตะวัน เลข 6 ตัวอักขระ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )

เกิดเวลากลางวันแข  เลข 1 อักษร ( อ )

เกิดเวลากลางวันวันอังคาร เลข 2 อักษรตัวอักขระ ( ก ข ค ฆ ง )

เกิดเวลากลางวันวันพุธตอนกลางวัน เลข 3 ตัวอักขระ ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )

เกิดเวลากลางวันวันพุธกลางคืน เลข 5 อักษรตัวอักขระ ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )

เกิดเวลากลางวันพฤหัส เลข 7 ตัวอักขระ ( ด ต ถ ท ธ น )

เกิดเวลากลางวันวันศุกร์ เลข 8 ตัวอักขระ ( ย ร ล ว )

เกิด เวลากลางวันเสาร์ เลข 4 ตัวอักขระ ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ที่ )

ทีนี้ทดลองมาดูตัวอย่าง เช่น หมายเลขทะเบียนเลขสวย ศศ 5959 เปลี่ยนแปลงค่าตัวอักษรตัวอักขระ ศ=7, ศ=7 ได้จำนวนรวม หมวดหมู่ตัวอักษรตัวอักขระ หมายถึง 7 + 7 = 14 และจำนวนรวมหมายเลข 4 ตัวหลัง หมายถึง 5 + 9 + 5 + 9 = 28 นำผลที่ได้มาบวกกัน ได้จากที่มองเห็น 14 + 28 = 42 ให้ดูความผูกพันระหว่างคำกับเครื่องหมายในภาษาเลขศาสตร์ 42  หมายถึงจำนวนรวมที่ให้คุณน้าระดับดีมาก เป็นต้น เพราะว่าเราเองค่ะก็นำวันเกิดของเราเองค่ะมาทำการเปรียบไปเพราะว่า เช่นเกิดเวลากลางวันตะวัน ก็ไม่ควรมีเลข 6 และตัวอักขระ ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ ) เช่นตัวอย่างนี้ทะเบียนรถนี้ก็ไม่เหมาะกับคนเวลากลางวันตะวันเป็นต้น ก็เพราะว่ามีอักษรกาลกินีอยู่ นั่นเอง

ทะเบียนสวยและอีกบทความนึงที่เราเองค่ะอยากแนะนำก็หมายถึง วิถีทางคิดเลขจำนวนรวมของเลขทะเบียนสวยตรงนี้สำคัญมากสำหรับคนที่ต้องการจะไป

เลือกซื้อทะเบียนสวยควรรู้ก่อนว่าจำนวนรวมเท่าใดดีไม่ดี วันนี้เราเองค่ะมีวิถีทางคิดเลขจำนวนรวมมาให้คุณน้าดู

วิธีการคิดเลขจำนวนรวมของทะเบียนสวย

แปลงมูลค่าหมวดหมู่ตัวอักษร 2 ตัวหน้า แล้วไปเอามาบวกกับหมายเลข 4 ตัวหลัง ซึ่งมูลค่าของตัวอักษรตรงนั้นเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้เหตุฉะนี้

ก ด ถ ท ภ ฤ            มีมูลค่าทันกับ  1
ข บ ป ง ช               มีมูลค่าทันกับ  2
ต ฑ ฒ ฆ                มีมูลค่าทันกับ  3
ค ธ ร ญ ษ               มีมูลค่าทันกับ  4
ฉ ที่ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ มีมูลค่าทันกับ  5
จ ล ว อ                  มีมูลค่าทันกับ  6
ซ ศ ส                     มีมูลค่าทันกับ  7
ย ผ ฝ พ ฟ               มีมูลค่าทันกับ  8
ฏ ฐ                        มีมูลค่าทันกับ  9

หลังจากได้จำนวนรวมแล้วไป ดูความหมายตามหลักเลขศาสตร์ เพราะว่าเฉลี่ยกลุ่มเลขศาสตร์ เหตุฉะนี้

– เลขจำนวนรวมดีมาก ตัวอย่างเช่น 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54   ให้คุณน้าระดับดีมาก มีโอกาสประสบผลสำเร็จสูง อุปสรรคน้อย รุ่งเรือง มีเงินทอง รวดเร็ว และมีความสุขในชีวิต

– เลขจำนวนรวมดีมัชฌิม ตัวอย่างเช่น 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53   ให้คุณน้าระดับดีมัชฌิม เหน็ดเหนื่อยหน่อย มีอุปสรรค แต่อีกทั้งมีโอกาสประสบผลสำเร็จ แม้มีความพยายาม

– เลขจำนวนรวมไม่ดีและควรหลีกเลี่ยง ตัวอย่างเช่น 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48 ให้โทษ ก็เพราะว่าเหน็ดเหนื่อยมาก อุปสรรคมาก เจอข้อสงสัยอ่อนๆเร้า การทำงาน ไฟแนนซ์ ความรัก โอกาสเกิดคว่ำสูง ควรเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ยังมีบทความทะเบียนสวยอีกมากมายติดตามได้ในเว็บไซต์เราเลย

http://tabienhit.com/